لطفا ابتدا در سایت ثبت نام کنید
شرایط ثبت نام در فومینو: متقاضیان شرکت در بخش های مختلف فومینو باید ابتدا سایت ثبت نام کنند. پست ها و متن هایی که در سایت قرار میدهید باید طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد، در غیر این صورت از سایت حذف خواهید شد. فعالیت شما نباید مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. فومینو متعهد می‌شود اطلاعات محرمانه شما مانند ایمیل، پسورد و... را منتشر نکند. شرایط ثبت فرصت شغلی: فقط شرکت‌ها می‌توانند فرصت شغلی درج کنند و اشخاص این امکان را ندارند. شرکت‌ها نمی‌توانند از تصاویر و محتوای مغایر با موازین اخلاق و قوانین کشور در فرصت‌های شغلی استفاده کنند. فومینو می‌تواند فرصت‌های شغلی را به دلیل نقض قوانین و یا نقص، از سایت حذف کند.